ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

SOI CẦU MIỀN BẮC

→ Số Vip Đáng đồng tiền bát gạo cho anh chị em. Số siêu chuẩn tỷ lệ ăn luôn cao luôn chính xác. Đánh 1 số ăn 2 nháy. Chắp cánh ước mơ làm giàu cho bạn mỗi ngày

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC ( GIÁ ) → 500.000 VND

» Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h10′ Hàng Ngày.

»Hỗ Trợ Nạp Thẻ… VIETTEL – VINAPHONE – MOBIPHONE – VNMOBILE..

» Các bạn có thể cộng dồn cào, nạp thành nhiều lần.

⇔ Tự tin đánh lớn – Tiền về đầy nhà.Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY ĐÃ CÓ LẤY NGAY LOADING..!
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020  Đầu  Đuôi 5 Ăn          Đầu Đuôi 5
22/01/2020  Đầu  7 Đuôi 8 Miss
21/01/2020  Đầu  Đuôi 1 Ăn         Đầu  9
20/01/2020  Đầu  Đuôi 4 Ăn         Đầu  5
19/01/2020  Đầu  Đuôi 1 Ăn         Đầu Đuôi 1
18/01/2020  Đầu  Đuôi 4 Ăn         Đầu  0
17/01/2020  Đầu  Đuôi 1 Ăn         Đầu Đuôi 1
16/01/2020  Đầu  Đuôi 8 Ăn         Đầu  8
15/01/2020  Đầu  5 Đuôi 7 Miss
14/01/2020  Đầu  3 Đuôi 1 Miss
13/01/2020  Đầu  Đuôi 4 Ăn         Đầu Đuôi 4
12/01/2020  Đầu  Đuôi 3 Ăn         Đầu  8
11/01/2020  Đầu  4 Đuôi 9 Miss
10/01/2020  Đầu  3 Đuôi 0 Miss
09/01/2020  Đầu  Đuôi 4 Ăn         Đầu Đuôi
08/01/2020  Đầu  6 Đuôi 8 Miss
07/01/2020  Đầu  Đuôi 0 Ăn         Đầu 5
06/01/2020  Đầu  Đuôi 2 Ăn         Đầu Đuôi 2
05/01/2020  Đầu  Đuôi 4 Ăn         Đầu  2
04/01/2020  Đầu  Đuôi 9 Ăn         Đầu  Đuôi 9
03/01/2020  Đầu  Đuôi 7 Ăn           Đầu 
02/01/2020  Đầu  2 Đuôi 1 Miss
01/01/2020  Đầu  Đuôi 3 Ăn           Đầu  0
31/12/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn           Đầu  0 Đuôi 8
30/12/2019  Đầu  2 Đuôi 8 Ăn           Đuôi 8
29/12/2019  Đầu  9 Đuôi 1 Ăn           Đuôi 1
28/12/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn           Đầu Đuôi 1
27/12/2019  Đầu  Đuôi 4 Ăn          Đầu  7
26/12/2019  Đầu  2 Đuôi 1 Miss
25/12/2019  Đầu  4 Đuôi 8 Miss
24/12/2019  Đầu  Đuôi 7 Ăn          Đầu  2
23/12/2019  Đầu  7 Đuôi 3 Miss
22/12/2019  Đầu  1 Đuôi 2 Ăn          Đuôi 2
21/12/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn          Đầu  Đuôi 8
20/12/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn          Đầu  8
19/12/2019  Đầu  Đuôi 9 Ăn          Đầu  8
18/12/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn          Đầu  4
17/12/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn          Đầu  2
16/12/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn          Đầu  6
15/12/2019  Đầu  Đuôi 6 Ăn          Đầu  Đuôi 6
14/12/2019  Đầu  3 Đuôi 2 Miss
13/12/2019  Đầu  7 Đuôi 2 Ăn         Đầu  7
12/12/2019  Đầu  4 Đuôi 8 Ăn         Đầu  4
11/12/2019  Đầu  8 Đuôi 3 Ăn         Đầu  8
10/12/2019  Đầu  3 Đuôi 3 Ăn         Đầu Đuôi 3
09/12/2019  Đầu  0 Đuôi 6 Ăn        Đuôi 6
08/12/2019  Đầu  7 Đuôi 2 Miss
07/12/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn         Đầu  3
06/12/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn         Đầu  Đuôi 0
05/12/2019  Đầu  Đuôi 9 Ăn         Đầu  6
04/12/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn         Đầu  1
03/12/2019  Đầu  Đuôi 5 Ăn         Đầu  9
02/12/2019  Đầu  5 Đuôi 1 Miss
01/11/2019  Đầu  Đuôi 3 Ăn         Đầu  9
30/11/2019  Đầu  Đuôi 3 Ăn         Đầu  9
29/11/2019  Đầu  Đuôi 3 Ăn         Đầu Đuôi 3
28/11/2019  Đầu  Đuôi 7 Ăn         Đầu  3
27/11/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn         Đầu  5
26/11/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn         Đầu  3
25/11/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn         Đầu Đuôi 8
24/11/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn         Đầu Đuôi 2
23/11/2019  Đầu  Đuôi 7 Ăn         Đầu  3
22/11/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn         Đầu  7
21/11/2019  Đầu  Đuôi 5 Ăn         Đầu Đuôi 5
20/11/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn          Đầu  5
19/11/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn          Đầu Đuôi
18/11/2019  Đầu  0 Đuôi 1 Miss
17/11/2019  Đầu  3 Đuôi 6 Miss
16/11/2019  Đầu  Đuôi 7 Ăn         Đầu  8
15/11/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn         Đầu  0
14/11/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn         Đầu  5
13/11/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn         Đầu  Đuôi 8
12/11/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn         Đầu  4
11/11/2019  Đầu  Đuôi 9 Ăn         Đầu  1
10/11/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn         Đầu  Đuôi 0
09/11/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn         Đầu  0
08/11/2019  Đầu  0 Đuôi 3 Miss
07/11/2019  Đầu  Đuôi 5 Ăn         Đầu  2
06/11/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn         Đầu Đuôi 1
05/11/2019  Đầu  Đuôi 6 Ăn         Đầu  9
04/11/2019  Đầu  Đuôi 3 Ăn         Đầu Đuôi 3
03/11/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn         Đầu  1
02/11/2019  Đầu  Đuôi 4 Ăn         Đầu Đuôi 4
01/11/2019  Đầu  Đuôi 6 Ăn         Đầu  6
31/10/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn         Đầu  6
30/10/2019  Đầu  Đuôi 5 Ăn         Đầu  9
29/10/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn         Đầu Đuôi 2
28/10/2019  Đầu  2 Đuôi 1 MISS
27/10/2019  Đầu  Đuôi 6 Ăn        Đầu Đuôi 6
26/10/2019  Đầu  5 Đuôi 8 MISS
25/10/2019  Đầu  0 Đuôi 4 Ăn        Đuôi 4
24/10/2019  Đầu  Đuôi 6 Ăn       Đầu  7
23/10/2019  Đầu  Đuôi 3 Ăn       Đầu Đuôi 3
22/10/2019  Đầu  1 Đuôi 7 Ăn       Đuôi
21/10/2019  Đầu  4 Đuôi 9 Miss
20/10/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn       Đầu  4
19/10/2019  Đầu  5 Đuôi 9 Miss
18/10/2019  Đầu  Đuôi 6 Ăn       Đầu  9
17/10/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn       Đầu Đuôi 1
16/10/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn       Đầu Đuôi 1
15/10/2019  Đầu  Đuôi 5 Ăn       Đầu 3
14/10/2019  Đầu  2 Đuôi 5 Miss
13/10/2019  Đầu  5 Đuôi 0 Miss
12/10/2019  Đầu  Đuôi 3 Ăn       Đầu  0
11/10/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn       Đầu Đuôi 8
10/10/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn       Đầu 4
09/10/2019  Đầu  3 Đuôi 8 Miss
08/10/2019  Đầu  Đuôi 6 Ăn       Đầu 
07/10/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn       Đầu Đuôi 0
06/10/2019  Đầu  Đuôi 3 Ăn       Đầu  7
05/10/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn       Đầu Đuôi 2
04/10/2019  Đầu  Đuôi 4 Ăn       Đầu  5
03/10/2019  Đầu  2 Đuôi 3 Ăn       Đầu  2
02/10/2019  Đầu  8 Đuôi 1 Ăn       Đầu Đuôi 1
01/10/2019  Đầu  1 Đuôi 7 Ăn      Đầu  1
30/09/2019  Đầu  3 Đuôi 9 Miss
29/09/2019  Đầu  Đuôi 9 Ăn      Đầu  2
28/09/2019  Đầu  1 Đuôi 6 Ăn      Đầu  1 Đuôi 6
27/09/2019  Đầu  3 Đuôi 7 Miss
26/09/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn     Đầu 
25/09/2019  Đầu  2 Đuôi 1 Miss
24/09/2019  Đầu  5 Đuôi 6 Miss
23/09/2019  Đầu  Đuôi 9 Ăn     Đầu Đuôi 9
22/09/2019  Đầu  Đuôi 3 Ăn     Đầu  7 
21/09/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn     Đầu  7 Đuôi 8
20/09/2019  Đầu  Đuôi 5 Ăn     Đầu  7
19/09/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn     Đầu Đuôi 0
18/09/2019  Đầu  3 Đuôi 6 Ăn    Đuôi 6
17/09/2019  Đầu  7 Đuôi 7 Miss
16/09/2019  Đầu  6 Đuôi 7 Ăn    Đuôi 7
15/09/2019  Đầu  3 Đuôi 3 Ăn    Đuôi 3
14/09/2019  Đầu  4 Đuôi 3 Ăn   Đầu Đuôi 3
13/09/2019  Đầu  8 Đuôi 1 Ăn  Đầu  8
12/09/2019  Đầu  5 Đuôi 6 Miss
11/09/2019  Đầu  4 Đuôi 1 Ăn   Đầu  Đuôi 1
10/09/2019  Đầu  1 Đuôi 1 Ăn   Đầu  Đuôi 1
09/09/2019  Đầu  8 Đuôi 6 Ăn  Đầu  8
08/09/2019  Đầu  6 Đuôi 8 Ăn  Đầu  6 Đuôi 8
07/09/2019  Đầu  Đuôi 9 Ăn   Đầu  
06/09/2019  Đầu  Đuôi 7 Ăn   Đầu  Đuôi 7
05/09/2019  Đầu  Đuôi 3 Ăn    Đầu  5
04/09/2019  Đầu  4 Đuôi 5 Miss
03/09/2019  Đầu  5 Đuôi 4 Ăn    Đầu Đuôi 4
02/09/2019  Đầu  3 Đuôi 5 Ăn   Đuôi 5 
01/09/2019  Đầu  Đuôi 0 Ăn    Đầu  9
31/08/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn    Đầu  6
30/08/2019  Đầu  Đuôi 9 Ăn    Đầu  6
29/08/2019  Đầu  7 Đuôi 3 Ăn    Đầu Đuôi 3
28/08/2019  Đầu  5 Đuôi 9 Miss
27/08/2019  Đầu  6 Đuôi 0 Ăn   Đầu  6
26/08/2019  Đầu  6 Đuôi 3 Ăn   Đầu Đuôi 3
25/08/2019  Đầu  3 Đuôi 5 Miss
24/08/2019  Đầu  6 Đuôi 4 Ăn  Đầu  6
23/08/2019  Đầu  4 Đuôi 5 Ăn  Đầu  4
22/08/2019  Đầu  9 Đuôi 3 Ăn  Đầu  9
21/08/2019  Đầu  3 Đuôi 7 Ăn  Đầu Đuôi 7
20/08/2019  Đầu  6 Đuôi 4 Ăn  Đầu  6
19/08/2019  Đầu  8 Đuôi 4 Ăn  Đầu  8
18/08/2019  Đầu  1 Đuôi 1 Ăn  Đầu Đuôi 1
17/08/2019  Đầu  9 Đuôi 4 Ăn  Đầu  9
16/08/2019  Đầu  3 Đuôi 9 Miss
15/08/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn  Đầu  7
14/08/2019  Đầu  Đuôi 4 Ăn  Đầu Đuôi 4
13/08/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn  Đầu  8
12/08/2019  Đầu  Đuôi 9 Ăn  Đầu Đuôi 9
11/08/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn  Đầu  7
10/08/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn  Đầu  4
09/08/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn  Đầu  0 Đuôi 2
08/08/2019  Đầu  0 Đuôi 2 Ăn  Đuôi  2
07/08/2019  Đầu  2 Đuôi 1 Ăn  Đầu  2
06/08/2019  Đầu  4 Đuôi 8 Ăn  Đầu  4 Đuôi 8
05/08/2019  Đầu  9 Đuôi 8 Ăn   Đầu  9
04/08/2019  Đầu  3 Đuôi 2 Ăn   Đầu  3
03/08/2019  Đầu  7 Đuôi 0 Miss
02/08/2019  Đầu  Đuôi 3 Ăn   Đầu  8
01/08/2019  Đầu  Đuôi 6 Ăn   Đầu Đuôi 6
31/07/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn   Đầu  9
30/07/2019  Đầu  Đuôi 9 Ăn   Đầu  5
29/07/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn   Đầu Đuôi 8
28/07/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn   Đầu Đuôi 8
27/07/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn   Đầu  9
26/07/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn   Đầu  2
25/07/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn   Đầu Đuôi 2
24/07/2019  Đầu  Đuôi 8 Ăn  Đầu  8
23/07/2019  Đầu  Đuôi 2 Ăn  Đầu  7
22/07/2019  Đầu  Đuôi 1 Ăn  Đầu  9
21/07/2019  Đầu  Đuôi 5 Ăn  Đầu  4 Đuôi 5
20/07/2019  Đầu  0 Đuôi 7 Ăn  Đầu 0
19/07/2019  Đầu  3 Đuôi 0 Miss
18/07/2019  Đầu  0 Đuôi 2 Ăn  Đầu 0
17/07/2019  Đầu  0 Đuôi 9 Ăn  Đầu Đuôi 9
16/07/2019  Đầu  5 Đuôi 4 Ăn  Đầu 5
15/07/2019  Đầu  0 Đuôi 7 Ăn  Đầu Đuôi 7
14/07/2019  Đầu  8 Đuôi 2 Ăn   Đuôi 2
13/07/2019  Đầu Đuôi 4 Ăn  Đầu 9
12/07/2019  Đầu 8 Đuôi 9 Ăn  ĐầuĐuôi 9
11/07/2019  Đầu 3 Đuôi 6 Ăn   Đuôi 6
10/07/2019  Đầu 2 Đuôi 6 Ăn   Đuôi 6
09/07/2019  Đầu 9 Đuôi 3 Ăn  Đầu 9
08/07/2019  Đầu 8 Đuôi 9 Ăn  Đầu 8
07/07/2019  Đầu 0 Đuôi 5 Ăn  Đầu Đuôi 5
06/07/2019  Đầu 6 Đuôi 4 Miss
05/07/2019  Đầu Đuôi 0 Ăn  Đầu 3
04/07/2019  Đầu Đuôi 9 Ăn  Đầu 2
03/07/2019  Đầu Đuôi 8 Ăn  ĐầuĐuôi 8
02/07/2019  Đầu Đuôi 1 Ăn  Đầu 7
01/07/2019  Đầu Đuôi 3 Ăn  Đầu 8
30/06/2019  Đầu 2 Đuôi 2 Ăn  ĐầuĐuôi 2
29/06/2019  Đầu 3 Đuôi 8 Ăn  Đầu 3
28/06/2019  Đầu 7 Đuôi 0 Ăn  Đầu 7
27/06/2019  Đầu 7 Đuôi 3 Ăn  Đầu 7
26/06/2019  Đầu 8 Đuôi 6 Ăn  Đầu 8 Đuôi 6
25/06/2019  Đầu 6 Đuôi 4 Ăn  Đầu 6
24/06/2019  Đầu 3 Đuôi 8 Miss
23/06/2019  Đầu 9 Đuôi 3 Ăn  Đầu 9
22/06/2019  Đầu 0 Đuôi 9 Ăn  Đầu 0
21/06/2019  Đầu 8 Đuôi 6 Ăn  ĐầuĐuôi 6
20/06/2019  Đầu 3 Đuôi 0  Ăn Đầu 3
19/06/2019  Đầu 5 Đuôi 4  Ăn Đầu 5
18/06/2019  Đầu 9 Đuôi 8  Ăn ĐầuĐuôi 8
17/06/2019  Đầu 4 Đuôi 7 Miss
16/06/2019  Đầu 7 Đuôi 4 Ăn Đầu 7
15/06/2019  Đầu 0 Đuôi 1 Ăn Đầu 0
14/06/2019  Đầu 0 Đuôi 4 Ăn Đầu 0
13/06/2019  Đầu 5 Đuôi 7 Ăn Đầu 5
12/06/2019  Đầu 9 Đuôi 8 Ăn Đầu Đuôi
11/06/2019  Đầu 0 Đuôi 4 Ăn  Đuôi 4
10/06/2019  Đầu 9 Đuôi 7 Ăn  Đầu Đuôi 7
09/06/2019  Đầu 3 Đuôi 3 Ăn  Đầu 3
08/06/2019  Đầu 7 Đuôi 1 Ăn  Đầu 7
07/06/2019  Đầu 7 Đuôi 5 Ăn  Đầu 7
06/06/2019  Đầu 4 Đuôi 0 Ăn  Đầu Đuôi 0
05/06/2019  Đầu 6 Đuôi 5 Ăn  Đầu 6
04/06/2019  Đầu 8 Đuôi 9 Ăn  Đầu 8
03/06/2019  Đầu 7 Đuôi 3 Ăn  Đầu 7 Đuôi 3
02/06/2019  Đầu 2 Đuôi 1 Miss
01/06/2019  Đầu Đuôi 6 Ăn  Đầu 9
31/05/2019  Đầu Đuôi 5 Ăn  Đầu Đuôi 5
30/05/2019  Đầu Đuôi 5 Ăn  Đầu Đuôi 5
29/05/2019  Đầu Đuôi 2 Ăn  Đầu 4
28/05/2019  Đầu Đuôi 8 Ăn  Đầu Đuôi 8
27/05/2019  Đầu Đuôi 3 Ăn  Đầu 4
26/05/2019  Đầu Đuôi 0 Ăn  Đầu 6
25/05/2019  Đầu Đuôi 3 Ăn  Đầu Đuôi 3
24/05/2019  Đầu Đuôi 0 Ăn  Đầu
23/05/2019  Đầu Đuôi 3 Ăn  Đầu Đuôi 3
22/05/2019  Đầu Đuôi 5 Ăn  Đầu Đuôi 5
21/05/2019  Đầu 5 Đuôi 5 Miss
20/05/2019  Đầu 6 Đuôi 8 Ăn  Đầu 6
19/05/2019  Đầu Đuôi 2 Ăn  Đầu 1 Đuôi 2
18/05/2019  Đầu 5 Đuôi 0 Miss
17/05/2019  Đầu Đuôi 3 Ăn  Đầu 3
16/05/2019  Đầu 2 Đuôi 6 Ăn     Đuôi 6
15/05/2019  Đầu Đuôi 3 Ăn  Đầu 1
14/05/2019  Đầu Đuôi 2 Ăn  Đầu Đuôi 2
13/05/2019  Đầu 1 Đuôi 8 Ăn     Đuôi 8
12/05/2019  Đầu 6 Đuôi 7 Miss
11/05/2019  Đầu Đuôi 3 Ăn     Đầu 0
10/05/2019  Đầu 1 Đuôi 7 Miss
09/05/2019  Đầu Đuôi 2 Ăn     Đầu Đuôi 2
08/05/2019  Đầu Đuôi 8 Ăn     Đầu Đuôi 8
07/05/2019  Đầu Đuôi 6 Ăn     Đầu 3
06/05/2019  Đầu Đuôi 7 Ăn     Đầu 4
05/05/2019  Đầu Đuôi 4 Ăn     Đầu 0
04/05/2019  Đầu Đuôi 7 Ăn     Đầu 7
03/05/2019  Đầu Đuôi 0 Ăn     Đầu Đuôi 0
02/05/2019  Đầu Đuôi 8 Ăn    Đầu 6
01/05/2019  Đầu Đuôi 2 Ăn    Đầu 4
30/04/2019  Đầu Đuôi 1 Ăn    Đầu 0
29/04/2019  Đầu Đuôi 7 Ăn    Đầu 1 Đuôi 7
28/04/2019  Đầu Đuôi 9 Ăn    Đầu 1 Đuôi 9
27/04/2019  Đầu Đuôi 1 Ăn     Đầu 2
26/04/2019  Đầu Đuôi 5 Ăn     Đầu 0
25/04/2019  Đầu Đuôi 8 Ăn     Đầu Đuôi 8
24/04/2019  Đầu Đuôi 1 Ăn     Đầu 2
23/04/2019  Đầu Đuôi 5 Ăn     Đầu 4
22/04/2019  Đầu Đuôi 1 Ăn     Đầu 1
21/04/2019  Đầu Đuôi 5 Ăn     Đầu 0
20/04/2019  Đầu Đuôi 7 Ăn     Đầu Đuôi 7
19/04/2019  Đầu 0 Đuôi 8 Ăn    Đuôi 8
18/04/2019  Đầu Đuôi 3 Ăn    Đầu 9
17/04/2019  Đầu Đuôi 2 Ăn    Đầu 1
16/04/2019  Đầu Đuôi 6 Ăn    Đầu 2
15/04/2019  Đầu Đuôi 3 Ăn    Đầu Đuôi 3
14/04/2019  Đầu 5 Đuôi 7 Ăn   Đuôi 7
13/04/2019  Đầu Đuôi 7 Ăn   Đầu 8
12/04/2019  Đầu 3 Đuôi 4 Miss
11/04/2019  Đầu 5 Đuôi 6 Ăn   Đuôi 6
10/04/2019  Đầu 8 Đuôi 6 Ăn   Đầu 8
09/04/2019  Đầu 6 Đuôi 5 Ăn   Đầu 6 Đuôi 5
08/04/2019  Đầu 5 Đuôi 0 Ăn   Đuôi 0
07/04/2019  Đầu 6 Đuôi 1 Ăn    Đầu 6
06/04/2019  Đầu 8 Đuôi 6 Ăn    Đầu 8
05/04/2019  Đầu 5 Đuôi 7 Ăn    Đầu 5
04/04/2019  Đầu 8 Đuôi 4 Ăn    Đầu 8 Đuôi 4
03/04/2019  Đầu 3 Đuôi 5 Ăn    Đầu 3
02/04/2019  Đầu 9 Đuôi 1 Ăn    Đầu 9
01/04/2019  Đầu 8 Đuôi 6 Miss